Duševné zdravie

 
 
 
 
Duševné Zdravie

 

Zdravie všeobecne, môžeme označiť ako fyzický i psychický komfort organizmu. Pod týmto pojmom chápeme teda nielen zdravie fyzického organizmu, ale aj duševné zdravie, pohodu a nenarúšanie organizmu stresom. Psychické zdravie je vstupnou bránou pre zdravie fyzického tela. Mnohé duševné poruchy narúšajú komplexnosť organizmu. Ak im necháme voľný priebeh bez sledovania a riešenia duševného a psychického stavu, celkom pekne si vypestujeme dlhodobú duševnú poruchu, ktorá môže často vyústiť do depresívnych až psychotických stavov. Svoju veľkú úlohu na Slovensku v tomto smere plní Liga pre duševné zdravie, ktorá sa snaží o eliminovanie diskriminácie a sociálne vyčlenenie ľudí s duševnými poruchami.

 

 
 

Duševné zdravie

Výrobca: 
Zoradiť produkty podľa: Vzostupné poradie
Zobraziť na stránku:

 
Aspen - Bachova kvetová esencia pomáha zvládnuť: strach i obavy neznámeho, prílišnú citlivosť a ustrašenosť, nočné mory, strach v tme, predtuchy nešťastia..
10,50 € 16,90 €
Cherry Plum - Bachova esencia pomáha zvládnuť: silne negatívne stavy, strach zo straty rozumu a sebakontroly, skrytú agresivitu, extrémne vnútorné napätie
10,50 € 16,90 €
Chestnut Bud - pagaštan konský (púčik) - Bachova kvetová esencia pomáha zvládnuť: nedostatočnú koncentráciu a pozornosť, neschopnosť poučiť sa zo skúseností...
10,50 € 16,90 €
Cerato - Bachova kvetova esencia pomáha zvládnuť: ľahkú ovplyvniteľnosť a napodobovanie druhých, nedôveru vo vlastnú intuíciu, pochybnosti o svojich úsudkoch...
10,50 € 16,90 €
Larch - Bachova esencia pomáha zvládnuť: nedostatok sebavedomia, komplexy menejcennosti, pasivita, znižovanie svojich schopností, strach zo zlyhania..
10,50 € 16,90 €
Vine - Bachova esencia pomáha zvládnuť: dominanciu, silnú ctižiadosť u schopných ľudí, diktátorstvo, aroganciu, povýšenosť, panovačnosť, bezohľadnosť, tyranstvo
10,50 € 16,90 €
Water violet - Bachova esencia pomáha zvládnuť: rezervovanosť, izolovanosť, pocit prevahy, neprístupnosť, uzavretosť, osamelosť, strach z intimity
10,50 € 16,90 €
Brahmi ajurvédska káva - prírodná podpora pre zlepšenie pamäte a koncentrácie, upokojenie, proti stresu, na trávenie, výživa pre mozog - káva bez kofeínu
3,43 € 3,90 €
Balíček obsahuje: Imuno C komplex, Klíčkový olej, Quatro klas - na stres, proti stresu, depresia, stres. Pri kúpe balíčkov UŠETRÍTE do 7 EUR.
49,70 € 55,00 €
Impatiens - Bachova esencia pomáha zvládnuť: veľkú netrpezlivosť, unáhlenosť, podráždenosť, stres, hyperaktivitu, , vysilenie, prchkosť, záchvaty zúrivosti
10,50 € 16,90 €
Mustard - Bachova esencia na hlbokú melanchóliu, depresiu, zúfalstvo, otupenosť, nechutenstvo, depresie v puberte, krízu stredného veku, sklony k samovražde..
10,50 € 16,90 €
Harmonizácia mysle, depresia, nespavosť, ischias, zápal medzirebrových nervov, bolesti hlavy, potlačenie klimakterických problémov - Výživový doplnok Relaxinis
15,50 € 17,00 €
Pomôže zvládnuť stres, nervozitu, nesústredenosť a precitlivelosť, na zdravé kostí a kĺby, pre zdravú pokožku, krásne vlasy a pevné nechty, antioxidant
104,00 € 113,00 €
Holly - Bachova esencia pomáha zvládnuť: zle pocity: žiarlivosť nenávisť, zlosť, agresivitu, závisť, škodoradosť, nedôveru, lakomosť, pocit, sklamanie v láske..
10,50 € 16,90 €
Rock Water - Bachova kvetová esencia pôsobí: prílišnú náročnosť, prísnosť, tvrdosť, neohybnosť, perfekcionalizmus, sebapotlačovanie, veľké morálne požiadavky
10,50 € 16,90 €
Star of Bethlehem - Bachova kvetová esencia - Bledavka chocholíkatá pomáha zvládnuť: následky šokov a kríz, duševnú bolesť, smútok, zdesenie, potláčaná trauma
10,50 € 16,90 €
Ovplyvňuje najmä dráhu počatia a dráhu troch žiaričov. Okrem priaznivého pôsobenia na ženské choroby pomáha aj pri predmenštruačných ťažkostiach...
20,90 € 22,00 €
Energy šampón Ruticelit - proti luponám, spevňuje vlasy a tým, že celkovo zlepšuje prekrvenie pokožky, podporuje obnovu vlasov na celej hlave - zdravé vlasy
9,90 € 10,50 €
Rumanček pravý známy tiež ako harmanček, respektíve kamilka v jedinečnom extrakte Camomilis - výživový doplnok na trávenie, zdravá pokožka, únava
14,00 € 16,00 €
Heather - Bachova kvetová esencia pomáha zvládnuť: prílišné sústredenie na seba, nedostatok odstupu, vynucovanie si pozornosti, málo vcítenia a záujmu o iných
10,50 € 16,90 €

 
 

 

Pri výskumoch rizikových faktorov, ktoré vplývajú na fyzický organizmus človeka sú nepochybne dokázateľné práve:

 • stres
 • únava
 • depresia
 • negatívne myslenie
 • úzkostné stavy
 • nezdravý životný štýl
 • nedostatok pohybu
 • existenčné problémy.

Mentálna retardácia, vrodené poruchy správania, poruchy psychického vývinu, schizofrénie a mnohé iné, sú ovplyvnené geneticky, ale mnohé z psychických porúch, sú ovplyvnené multifaktoriálne, čo znamená viac vplyvov na daný stav, či poruchu. To znamená, že ide o vplyvy biochemických procesov v mozgu, genetické vplyvy, ale zároveň aj vplyvy sociálnych faktorov – rodinno-spoločenského prostredia ale aj individuálnych psychických čŕt človeka. V súčasnosti sú jednoznačne na vzostupe neurotické, stresom podmienené poruchy, somatoformné poruchy, poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok či posttraumatické poruchy.

Duševná alebo psychická porucha znamená výrazný odklon spôsobu vnímania a správania od vnímania a správania sa psychicky zdravého jedinca. Ide o poruchy v oblasti duševného diania s príznakmi fyzických ťažkostí, ktoré sú ale zapríčinené psychickými činiteľmi.

Mnohé fyzické ochorenia naštartujú často psychické problémy. V každom prípade je nutnosťou tieto stavy riešiť. Zmenou vnútorných postojov, zmenou životného štýlu a vnímania okolitého sveta. Zároveň je dobré, ak sa snažíme pri zmene životného štýlu siahať po kvalitných produktoch, ktoré nemajú vedľajšie účinky a snažíme sa životný štýl obohatiť o to, čo nám prirodzene pomáha.

V rámci odbornej pomoci treba rozlišovať odborníkov, pre konzultáciu s ktorými sa rozhodujeme. Ide o:

 • psychiatra – lekára, ktorý disponuje vedomosťami o mozgu, nervovej sústave a ich ochoreniach. Lieči poruchy myslenia, emócií a správania. Zaoberá sa predovšetkým úzkostnými, panickými a fóbickými poruhami, poruchami spánku, stravovania a sexuality;
 • psychológ je odborník skúmajúci ľudskú dušu, analyzuje a systematizuje zdravé a chorobné stavy. Skúma súvislosť medzi správaním a mentálnymi procesmi na základe vedecky koncipovaných metód a zásad;
 • psychoterapeut – lieči pomocou psychologických techník, počas pravidelných stretnutí s pacientom. Pozná jeho chorobu a liečebné postupy, ktoré určí psychiater. Psychoterapiu môže viesť cielene školený odborník, psychiater, psychológ, cirkevná osoba a iní diplomovaní znalci problematiky.

Liga pre duševné zdravie na Slovensku, ktorá v tomto smere robí skutočne záslužnú prácu, skoncipovala Desatoro duševného zdravia v 12 krokoch:

 • Prijímaj sám seba
 • Hovor o tom!
 • Buď aktívny!
 • Uč sa nové veci!
 • Stretávaj sa s priateľmi!
 • Rob niečo tvorivé!
 • Zapoj sa a pomáhaj!
 • Neváhaj požiadať o pomoc
 • Oddychuj a uvoľni sa
 • Zdolávaj prekážky!
 • Neboj sa snívať!
 • Ži tu a teraz!

Významným je faktor výživy pri psychických poruchách. Ako príklad môžeme uviesť depresiu, kedy skutočne úprava životného štýlu môže výrazne napomôcť v samotnej terapii. Citlivosť na potraviny spojená s nadmerným užívaním kofeínu, cukru a alkoholu, môže byť skutočne spúšťačom niektorých psychických porúch. Na druhej strane úbytok minerálnych látok a vitamínov, vedie taktiež ku kolapsu fyzického i psychického zdravia. Ak je ich nedostatok je dôležité začať dopĺňať stratené. Pre organizmus je dôležitý komplex vitamínov B, ale aj vitamín A a C. Fytoterapia pri psychických poruchách má svoje miesto, napríklad aj pri vplyve na našu náladu. Ľubovníkom bodkovaným, valeriánou lekárskou, medovkou, chmeľom obyčajným, schizandrou čínskou či ženšenom pravým nič nepokazíte.

Liečebný postup pri tomto type terapie:

 1. Povzbudenie nálady – na ľahké depresie skutočne postačí prírodná lekáreň. Pozor na suicidálne sklony a ťažké depresie, tie patria pod ochranu a liečbu lekára
 2. Kombinovaná terapia – v zimných mesiacoch prechádzka na prirodzenom svetle – svetelná terapia + liečba ľudovníkom
 3. Zdravá životospráva – pri fytoterapii je dôležitá aj správna životospráva, vyvážené stravovanie a dostatočne dlhé fázy na zotavenie – napríklad uvoľňovacie techniky, relaxácia.

Tam, kde svoj stav môžeme ešte ovplyvniť je dôležitá prevencia. A to je parketa fytoterapie.